రోజుకి 500 నుంచి 1౦౦౦. మన మొబైల్ లో సంపాదించండి

మన మొబైల్ లో ఎక్కడ నుంచి అయినా సరే రోజుకి 500 నుంచి 1000 వరకు సంపాదించవచ్చు. మనం రోజు చుసేయ్ యూట్యూబ్.మరియు ఇతర సోషల్ మీడియా కి సంబదించిన.లింక్స్ ని షేర్ చేస్తూ సంపాదించవచ్చు.

https://bitly.com/ అనే ఈ వెబ్సైటు లో మనం సైన్అప్.చేసుకొని లాగిన్ ఆవలి తరువాత.క్రింద ఫొటోలో ఉన్నట్లు గా. ఇంటర్ఫేస్ వుంటున్నది.

తరువాత మీరు సోషల్ మీడియా లింక్స్ ని కాపీ చేసి.bitly అనే ఏ వెబ్సైటులో షార్టేన్ links గా చేయాలి.

ఈ షార్టేన్ లింక్స్ ని.షేర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏ లింక్స్ ఇలా షేర్ చందం ద్వారా మనకి అమౌంట్ వస్తాయి.ఇండియా లో 1000 క్లిక్స్ = ౩$. అమెరికా లో 1000 క్లిక్స్ = 10$ ఇలా సంపాదించవచ్చు.

About Auther:

ONLINE MONEY EARNING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *